Typ
UPC-A, jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Kodowane znaki: cyfry 0-9. Długość kodu: 11 cyfr.

Opis

Kod UPC (ang. Universal Product Code) był pierwszym kodem kreskowym zastosowanym na szeroką skalę. Za jego narodziny przyjmuje się datę 3 kwietnia 1973, kiedy to przemysł spożywczy w USA formalnie zatwierdził UPC jako standard oznaczania produktów w sprzedaży. Twórcą tego kodu jest George J. Laurer. Zainteresowanie poza granicami USA kodem UPC doprowadziło do powstania kodu EAN w 1976 roku. Powstał on na bazie kodu UPC.

Obecnie jest pięć różnych wersji kodów UPC (A, B, C, D, E). Do 2005 roku wszyscy sprzedawcy detaliczni w USA będą musieli być w stanie zeskanować wszystkie rodzaje kodów EAN/UPC.

Kod UPC został początkowo stworzony, aby przyśpieszyć proces sprzedaży w sklepach spożywczych, a także, aby prowadzić inwentarz towarów. W krótkim czasie system ten zaczął być stosowany w całym handlu detalicznym.

Kod UPC może być drukowany na opakowaniach różnego typu. Format dopuszcza skanowanie kodu w dowolnej orientacji paczki. Kod może być skanowany przy użyciu skanerów ręcznych i może być drukowany przez sklep. Typ UPC-A ma współczynnik poprawnego zeskanowania za pierwszym razem na poziomie 99%. Błąd podczas skanowania występuje rzadziej niż raz na 10000 prób.

Kod UPC może być drukowany stosując różne techniki drukarskie. Ilość użytego atramentu zależy od prasy drukarskiej, ciężaru i lepkości atramentu oraz innych czynników, które są trudne do kontrolowania. Kod UPC jest dekodowany poprzez mierzenie odległości pomiędzy krawędziami pasków. Ważne jest, aby drukowane czarne paski nie były za szerokie i nie zachodziły nadmiernie na przestrzenie między nimi gdyż może to powodować trudności w odkodowywaniu.

Piecze nad kodem UPC sprawuje UCC (ang. Uniform Code Council). Producenci zwracają się do UPC po zezwolenie na przystąpienie do systemu UPC. Producenci płacą roczną opłatę za korzystanie z systemu. W zamian UCC przydziela producentowi 6-cyfrowy identyfikator i daje wytyczne jak go używać. Kod producenta można zobaczyć na dowolnym typie standardowego dwunastoznakowego kodu UPC.
 
Zastosowanie
Oznaczania artykułów sprzedawanych detalicznie w USA i w Kanadzie. Kod ten jednoznacznie identyfikuje producenta i towar.